Categoria 'Crestine' - septembrie 2015 - 58 prezentari

Capitolul 1 din Cartea I a Macabeilor– Biblie

Antioh Epifan, după ce a bătut Egiptul, venind asupra Ierusalimului, jefuieşte templul Domnului, asupreşte poporul şi-l sileşte să părăsească legile părinteşti.

Capitolul 1 din Istoria omorârii balaurului şi a sfărâmării lui Bel – Biblie

Slujba idolilor. Moartea balaurului şi izbăvirea lui Daniel din groapa leilor.

Capitolul 1 din Istoria Suzanei – Biblie

Doi bătrâni umblă să păcătuiască cu Susana; judecata morţii asupra Susanei; izbăvirea ei prin Daniel.

Capitolul 10 din Cartea I a Macabeilor– Biblie

 • Currently 4.00/10

4.0 steluţe (2 voturi)

Prietenia lui Ionatan cu regele Alexandru.

Capitolul 11 din Cartea I a Macabeilor– Biblie

Alexandru învins şi omorât în Arabia. Domnia lui Dimitrie. Cinstirea lui Ionatan.

Capitolul 12 din Cartea I a Macabeilor– Biblie

Legătura cea nouă a lui Ionatan cu Romanii şi Spartanii. Trifon omoară cu vicleşug pe Ionatan.

Capitolul 13 din Cartea I a Macabeilor– Biblie

 • Currently 3.50/10

3.5 steluţe (2 voturi)

Simon rămâne în locul lui Ionatan. El biruie pe Trifon şi curăţă Ierusalimul.

Capitolul 14 din Cartea I a Macabeilor– Biblie

 • Currently 4.00/10

4.0 steluţe (2 voturi)

Arsachis, regele Perşilor, biruind pe Dimitrie, aduce linişte ţărilor. Simon cucereşte Iafa, Ghezerul şi Ierusalimul, mărind hotarele neamului său.

Capitolul 14 din Eccleziasticul – Biblie

Întrebuinţarea bunurilor vremelnice. Stăpânirea limbii şi deprinderea înţelepciunii.

Capitolul 15 din Cartea I a Macabeilor– Biblie

 • Currently 4.00/10

4.0 steluţe (2 voturi)

Simon strică prietenia pe care o legase cu Antioh, fiul lui Dimitrie, şi cu Romanii.

Capitolul 15 din Eccleziasticul – Biblie

Despre folosul temerii de Dumnezeu şi al înţelepciunii. Voinţa omului.

Capitolul 16 din Cartea I a Macabeilor– Biblie

 • Currently 4.67/10

4.7 steluţe (3 voturi)

Simon şi doi fii ai lui sunt omorâţi mişeleşte. Lui îi urmează Ioan, fiul lui, care s-a numit Hircan şi care a făcut multe războaie şi vitejii.

Capitolul 16 din Eccleziasticul – Biblie

Creşterea rea a copiilor. Mila Domnului spre cei buni. Pedeapsa necredincioşilor.

Capitolul 17 din Eccleziasticul – Biblie

Numărarea binefacerilor lui Dumnezeu şi îndemnarea spre pocăinţă.

Capitolul 18 din Eccleziasticul – Biblie

Milostivirea şi îndelunga-răbdarea lui Dumnezeu; cumpătarea în vorbe şi ferirea de poftele rele.

Capitolul 19 din Eccleziasticul – Biblie

Despre înfrânare, limbuţie, dojana şi smerenia cu vicleşug.

Capitolul 2 din Cartea I a Macabeilor– Biblie

Matatia preotul, cu fiii săi, împotrivindu-se asupririi lui Antioh şi ducându-se în muntele Modein, adună oştire; murind, îndeamnă pe fiii săi spre râvnirea legilor părinteşti.

Capitolul 20 din Eccleziasticul – Biblie

Despre dreapta întrebuinţare a limbii. Darurile şi minciuna.

Capitolul 21 din Eccleziasticul – Biblie

Îndemn a se feri de păcate. Deosebirea între înţelepţi şi nebuni după însuşirile lor.

Capitolul 22 din Eccleziasticul – Biblie

Cel leneş tuturor este necinstit. Despre fiii cei neînvăţaţi şi rău-crescuţi şi despre greşelile care strică prietenia.

Capitolul 23 din Eccleziasticul – Biblie

Rugăciune către Dumnezeu pentru dobândirea înţelepciunii celei adevărate, pentru înfrânarea limbii şi a poftelor.

Capitolul 24 din Eccleziasticul – Biblie

Lauda înţelepciunii. Folosul şi cum se dobândeşte începerea ei.

Capitolul 25 din Eccleziasticul – Biblie

Trei lucruri sunt plăcute lui Dumnezeu, şi trei urâte. Nouă cugetări fericesc inima. Despre femeia limbută şi rea.

Capitolul 26 din Eccleziasticul – Biblie

Lauda femeilor celor bune, mustrarea celor rele şi paza fetelor.

Capitolul 27 din Eccleziasticul – Biblie

 • Currently 4.00/10

4.0 steluţe (2 voturi)

Despre lipsă şi scumpete. Despre cumpărare şi vânzare. Înfrânarea limbii, câştigarea prietenilor.

Capitolul 28 din Eccleziasticul – Biblie

A nu pofti izbânda, ci a ierta strâmbătatea. Răutăţile limbii, primejdiile şi înfrânarea ei.

Capitolul 29 din Eccleziasticul – Biblie

Despre împrumut şi chezăşie. Milostenia, oaspeţii cei nemulţumitori şi despre străinii nerecunoscători.

Capitolul 3 din Cartea I a Macabeilor– Biblie

Războaiele lui Iuda Macabeul cu Apoloniu şi cu Siron, căpeteniile oştirilor lui Antioh.

Capitolul 30 din Eccleziasticul – Biblie

Despre certarea şi învăţătura poruncilor. Îngrijirea sănătăţii. Veselia, cumpatarea şi înfrânarea.

Capitolul 31 din Eccleziasticul – Biblie

Despre bogăţie şi sărăcie. Sfaturi la petreceri. Vinul, cumpătarea şi îngrijirea sănătăţii.

Capitolul 32 din Eccleziasticul – Biblie

Cum se păstrează sănătatea. Respectul bătrânilor. Încrederea în sine şi credinţa în Dumnezeu.

Capitolul 33 din Eccleziasticul – Biblie

Dumnezeiasca înţelepciune pe unii îi înalţă, iar pe alţii îi smereşte. Bărbatul înţelept nu se supune prostiei fiului său, nici femeii, nici altcuiva.

Capitolul 34 din Eccleziasticul – Biblie

Deşertăciunea visurilor şi a vrăjilor; nădejdea în Dumnezeu; ajutorarea săracului şi simbria slugii.

Capitolul 35 din Eccleziasticul – Biblie

 • Currently 2.50/10

2.5 steluţe (2 voturi)

Despre jertfele plăcute şi neplăcute lui Dumnezeu. Mângâierea văduvelor, săracilor şi a orfanilor.

Capitolul 36 din Eccleziasticul – Biblie

Rugăciunea pentru israeliţi şi pentru sfânta cetate cea asuprită de neamurile străine. Lauda femeii celei bune şi înţelepte.

Capitolul 37 din Eccleziasticul – Biblie

 • Currently 2.50/10

2.5 steluţe (2 voturi)

Să se deosebească prietenii cei adevăraţi de cei mincinoşi şi sfetnicii cei drepţi de cei făţarnici; despre cumpătare.

Capitolul 38 din Eccleziasticul – Biblie

Despre vindecarea bolilor; cum trebuie să fie plângerea pentru morţi; despre meşteşuguri şi lucrarea pământului.

Capitolul 39 din Eccleziasticul – Biblie

 • Currently 2.50/10

2.5 steluţe (2 voturi)

Cel înţelept cercetează cuvintele şi faptele celor de demult; datoriile înţeleptului. Dumnezeu este lăudat întru toate lucrurile Lui.

Capitolul 4 din Cartea I a Macabeilor– Biblie

Alte două războaie ale lui Iuda Macabeul împotriva lui Gorgias şi Lisias şi biruinţele lui. Curăţirea templului Domnului.

Capitolul 40 din Eccleziasticul – Biblie

 • Currently 4.25/10

4.3 steluţe (4 voturi)

Îndemn spre lauda lui Dumnezeu. Tânguire despre ticăloşia oamenilor răi.

Capitolul 41 din Eccleziasticul – Biblie

Căror oameni este plăcută sau amară moartea; grija de numele bun şi de care lucruri să te ruşinezi.

Capitolul 42 din Eccleziasticul – Biblie

 • Currently 5.50/10

5.5 steluţe (2 voturi)

Păstrarea tainei; grija de lucrurile casei; fetele fecioare să se păzească; ferirea de tovărăşia cu femei.

Capitolul 43 din Eccleziasticul – Biblie

 • Currently 5.50/10

5.5 steluţe (2 voturi)

Dumnezeu este lăudat pentru zidirea tuturor fapturilor; dar decât toată lauda El este mai mare.

Capitolul 44 din Eccleziasticul – Biblie

Lauda bărbaţilor celor luminaţi: Enoh, Noe, Avraam şi făgăduinţele lui Isaac şi ale lui Iacov.

Capitolul 45 din Eccleziasticul – Biblie

Lauda lui Moise şi a lui Aaron; râvna lui Finees.

Capitolul 46 din Eccleziasticul – Biblie

Lauda lui Iosua, a lui Caleb şi a judecătorilor celor drepţi.

Capitolul 47 din Eccleziasticul – Biblie

 • Currently 5.50/10

5.5 steluţe (2 voturi)

Natan proorocul, David, Solomon, Roboam şi Ieroboam.

Capitolul 48 din Eccleziasticul – Biblie

Ilie, Elisei, Iezechia; Isaia prooroc mare, prin a cărui povaţă s-au izbăvit Evreii de Asirieni.

Capitolul 49 din Eccleziasticul – Biblie

 • Currently 5.50/10

5.5 steluţe (2 voturi)

Despre Iosia şi regii din Iuda. Despre proorocii mari şi mici şi despre alţi bărbaţi şi patriarhi vestiţi.

Capitolul 5 din Cartea I a Macabeilor– Biblie

Alte zece biruinţe ale lui Iuda Macabeul împotriva vrăjmaşilor.

Capitolul 50 din Eccleziasticul – Biblie

 • Currently 5.50/10

5.5 steluţe (2 voturi)

Lauda lui Simon, fiul lui Onie şi hula împotriva celor de alt neam; cei din Sichem şi Samaria.

Capitolul 51 din Eccleziasticul – Biblie

 • Currently 5.50/10

5.5 steluţe (2 voturi)

Mulţumirea lui Sirah pentru binefacerile lui Dumnezeu şi cele din urmă îndemnuri.

Capitolul 6 din Cartea I a Macabeilor– Biblie

Antioh Eupator, căzând în grea boală, moare chinuit.

Capitolul 7 din Cartea I a Macabeilor– Biblie

Continuarea luptelor Macabeilor, biruinţa lui Iuda asupra lui Nicanor.

Capitolul 8 din Cartea I a Macabeilor– Biblie

Despre legătura lui Iuda cu Romanii.

Capitolul 9 din Cartea I a Macabeilor– Biblie

Răzbunările lui Iuda Macabeul şi moartea lui. Ionatan urmează în locul lui şi face război.

Colina crucilor

Este un loc pe care toti crestinii ar trebui sa-l vada - spunea cu ani in urma Papa Ioan Paul al II-lea.

Sf. Vasile cel Mare-Partea III

 • Currently 6.40/10

6.4 steluţe (5 voturi)

Viaţa celui între Sfinţi Părintelui nostru Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei (1 ianuarie) - Partea a III-a

Noutati pe email

Daca doresti sa primesti noutatile pe email, aboneaza-te folosind acest formular.