Prezentari din data de 10 aprilie 2016 - 34 prezentari

ARGINTARIE

O COLECTIE ... DE ADMIRAT ... !!!

Capitolul 1 Partea I din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Ioan trimite urări de bine la şapte Biserici. În Patmos are cerească arătare. El vede pe Fiul Omului între şapte sfeşnice, având în mâna dreaptă şapte stele.

Capitolul 1 partea II-a din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Ioan trimite urări de bine la şapte Biserici. În Patmos are cerească arătare. El vede pe Fiul Omului între şapte sfeşnice, având în mâna dreaptă şapte stele.

Capitolul 10 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Un înger se arată, ţinând în mână o carte deschisă. Porunca lui Ioan să înghită această carte.

Capitolul 11 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Măsurarea templului. Doi martori ucişi de fiară înviază şi se înalţă la cer. Trâmbiţa a şaptea. Cântarea. Templul lui Dumnezeu în cer.

Capitolul 12 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Femeia care naşte şi balaurul. Balaurul, biruit de Mihail, urmăreşte pe femeie şi pe cei din sămânţa ei.

Capitolul 13 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Fiara, care se ridică din mare, defăimează pe Dumnezeu şi dă război sfinţilor. O altă fiară, proorocul mincinos, se ridică din pământ. Numele celei dintâi: 666.

Capitolul 14 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Mielul şi cei răscumpăraţi sălaşluiesc în Sion. Trei îngeri vestesc judecăţile lui Dumnezeu. Secerişul şi culesul viei.

Capitolul 15 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Cântarea biruitorilor fiarei. Şapte îngeri cu şapte cupe ale mâniei.

Capitolul 16 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Vărsarea celor şapte cupe ale mâniei şi cele şapte urgii ce vin asupra pământului.

Capitolul 17 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Desfrânata cea mare, numită Babilonul, umblă beată de sânge ca o fiară cu şapte capete şi cu zece coarne.

Capitolul 18 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Vestea căderii Babilonului. Poporul Domnului să iasă din cetate! Cei care se întristează şi cei care se bucură de căderea ei.

Capitolul 2 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Porunca dată lui Ioan de Domnul, ca să scrie îngerilor, adică episcopilor Bisericilor din: Efes, Smirna, Pergam, Tiatira. Poruncile Domnului, lipsurile bisericilor.

Capitolul 20 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Balaurul este legat. Sfinţii se scoală la împărăţia de mii de ani. Gog si Magog. Diavolul este prăbuşit. Judecata de apoi.

Capitolul 21 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 21 Cerul cel nou. Pământul cel nou. Noul Ierusalim. Douăsprezece porţi şi douăsprezece pietre de temelie. Lumină dumnezeiască în loc de soare.

Capitolul 22 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Răul şi pomul vieţii. Fericirea veşnică. Ioan este martorul credincios. Făgăduinţa şi judecata lui Dumnezeu. Venirea lui Hristos.

Capitolul 3 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Epistola a cincea către Biserica din Sardes; a şasea către Biserica din Filadelfia. Numele noului Ierusalim. Epistola a şaptea către Biserica din Laodiceea.

Capitolul 4 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Priveliştea cerească. Tronul lui Dumnezeu cu douăzeci şi patru de bătrâni şi cu patru heruvimi.

Capitolul 5 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Cartea cu şapte peceţi este dată Mielului. Mielul este lăudat cu cântări cereşti.

Capitolul 6 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Desfacerea celor dintâi şase peceţi. Împăraţii şi domnii lumii se ascund în peşteri şi în crăpăturile stâncilor.

Capitolul 7 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Pecetluirea a o sută si patruzeci şi patru de mii din seminţia lui Israel.

Capitolul 8 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

A şaptea pecete. Şapte îngeri cu şapte trâmbiţe.

Capitolul 9 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Trâmbiţa a cincea şi a şasea. Cele ce se întâmplă după ce au sunat. Cei patru îngeri de la Eufrat.

equinoxe

Peste 40 de imagini polare însoţite de muzica lui Jean Michel Jarre "Équinoxe Part 5".

Frumusetea marii

Frumusetea marii

Imbratisari cu prieteni necuvantatori

Animalele ştiu să se bucure din orice, fie că primesc o bucăţică de mâncare, o oră de plimbare sau îmbrăţişări din partea oamenilor. Am ales o serie de exemple de îmbrăţişări cu prietenii necuvântători ai oamenilor.

Portrait photography by Alexandra Fira

Alexandra Fira, o tânără din Craiova care și-a descoperit pasiunea în arta fotografică. Marcel Pavel cântă Frumoasa mea. Sper să vă placă portretele fotografiate de Alexandra Firaș cu care a câștigat deja numeroase premii. Vă mulțumesc.

Primavara

Der Fruehling. Primavara

Quand le printemps revient

Célébration du printemps ..................

Sa ne intalnim

Pentru cei de pe Nicepps!

Slovacia (Castelul Krasna Horka)

Krásna Hôrka is a castle from the 14th century. The first recorded mention of the castle was in 1333. On March 2012 the castle was damaged by fire.

UN MAGAZIN NOU

ESTE MARFA PE ALESE ... LA CUMPARATURI ... Angelica.

Vintage Photograph of Taj Mahal - Agra

O selecţie de desene, picturi, tipărituri, fotografii şi cărţi poştale vechi (toate înainte de 1947, anul obţinerii de către India a independenţei)

Noutati pe email

Daca doresti sa primesti noutatile pe email, aboneaza-te folosind acest formular.