Publicitate

Prezentari din data de 10 aprilie 2016 - 34 prezentari

ARGINTARIE

ARGINTARIE

 • Currently 9.00/10

9.0 steluţe (6 voturi)

Categoria: Diverse
Primita de la: Angelica1 (nu este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 1747 in total, 1 pe zi
Descarcari: 417 in total, 0 pe zi
Comentarii: 2
Descriere: O COLECTIE ... DE ADMIRAT ... !!!
Capitolul 1 Partea I din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 1 Partea I din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 706 in total, 0 pe zi
Descarcari: 89 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Ioan trimite urări de bine la şapte Biserici. În Patmos are cerească arătare. El vede pe Fiul Omului între şapte sfeşnice, având în mâna dreaptă şapte stele.
Capitolul 1 partea II-a din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 1 partea II-a din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 744 in total, 0 pe zi
Descarcari: 88 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Ioan trimite urări de bine la şapte Biserici. În Patmos are cerească arătare. El vede pe Fiul Omului între şapte sfeşnice, având în mâna dreaptă şapte stele.
Capitolul 10 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 10 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 706 in total, 0 pe zi
Descarcari: 85 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Un înger se arată, ţinând în mână o carte deschisă. Porunca lui Ioan să înghită această carte.
Capitolul 11 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 11 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 764 in total, 0 pe zi
Descarcari: 94 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Măsurarea templului. Doi martori ucişi de fiară înviază şi se înalţă la cer. Trâmbiţa a şaptea. Cântarea. Templul lui Dumnezeu în cer.
Capitolul 12 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 12 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 811 in total, 0 pe zi
Descarcari: 97 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Femeia care naşte şi balaurul. Balaurul, biruit de Mihail, urmăreşte pe femeie şi pe cei din sămânţa ei.
Capitolul 13 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 13 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 815 in total, 0 pe zi
Descarcari: 91 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Fiara, care se ridică din mare, defăimează pe Dumnezeu şi dă război sfinţilor. O altă fiară, proorocul mincinos, se ridică din pământ. Numele celei dintâi: 666.
Capitolul 14 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 14 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 899 in total, 0 pe zi
Descarcari: 130 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Mielul şi cei răscumpăraţi sălaşluiesc în Sion. Trei îngeri vestesc judecăţile lui Dumnezeu. Secerişul şi culesul viei.
Capitolul 15 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 15 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 910 in total, 0 pe zi
Descarcari: 119 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Cântarea biruitorilor fiarei. Şapte îngeri cu şapte cupe ale mâniei.
Capitolul 16 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 16 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 918 in total, 0 pe zi
Descarcari: 107 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Vărsarea celor şapte cupe ale mâniei şi cele şapte urgii ce vin asupra pământului.
Capitolul 17 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 17 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 952 in total, 0 pe zi
Descarcari: 114 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Desfrânata cea mare, numită Babilonul, umblă beată de sânge ca o fiară cu şapte capete şi cu zece coarne.
Capitolul 18 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 18 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 980 in total, 0 pe zi
Descarcari: 124 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Vestea căderii Babilonului. Poporul Domnului să iasă din cetate! Cei care se întristează şi cei care se bucură de căderea ei.
Capitolul 19 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 19 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 958 in total, 0 pe zi
Descarcari: 120 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Hristos biruieşte fiara.
Capitolul 2 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 2 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 772 in total, 0 pe zi
Descarcari: 91 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Porunca dată lui Ioan de Domnul, ca să scrie îngerilor, adică episcopilor Bisericilor din: Efes, Smirna, Pergam, Tiatira. Poruncile Domnului, lipsurile bisericilor.
Capitolul 20 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 20 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 912 in total, 0 pe zi
Descarcari: 123 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Balaurul este legat. Sfinţii se scoală la împărăţia de mii de ani. Gog si Magog. Diavolul este prăbuşit. Judecata de apoi.
Capitolul 21 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 21 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

 • Currently 7.00/10

7.0 steluţe (3 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 994 in total, 0 pe zi
Descarcari: 133 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Capitolul 21 Cerul cel nou. Pământul cel nou. Noul Ierusalim. Douăsprezece porţi şi douăsprezece pietre de temelie. Lumină dumnezeiască în loc de soare.
Capitolul 22 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 22 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

 • Currently 7.00/10

7.0 steluţe (3 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 970 in total, 0 pe zi
Descarcari: 126 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Răul şi pomul vieţii. Fericirea veşnică. Ioan este martorul credincios. Făgăduinţa şi judecata lui Dumnezeu. Venirea lui Hristos.
Capitolul 3 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 3 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 964 in total, 0 pe zi
Descarcari: 96 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Epistola a cincea către Biserica din Sardes; a şasea către Biserica din Filadelfia. Numele noului Ierusalim. Epistola a şaptea către Biserica din Laodiceea.
Capitolul 4 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 4 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 710 in total, 0 pe zi
Descarcari: 89 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Priveliştea cerească. Tronul lui Dumnezeu cu douăzeci şi patru de bătrâni şi cu patru heruvimi.
Capitolul 5 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 5 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 701 in total, 0 pe zi
Descarcari: 93 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Cartea cu şapte peceţi este dată Mielului. Mielul este lăudat cu cântări cereşti.
Capitolul 6 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 6 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 798 in total, 0 pe zi
Descarcari: 153 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Desfacerea celor dintâi şase peceţi. Împăraţii şi domnii lumii se ascund în peşteri şi în crăpăturile stâncilor.
Capitolul 7 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 7 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 964 in total, 0 pe zi
Descarcari: 112 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Pecetluirea a o sută si patruzeci şi patru de mii din seminţia lui Israel.
Capitolul 8 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 8 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 695 in total, 0 pe zi
Descarcari: 86 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: A şaptea pecete. Şapte îngeri cu şapte trâmbiţe.
Capitolul 9 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 9 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 678 in total, 0 pe zi
Descarcari: 92 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Trâmbiţa a cincea şi a şasea. Cele ce se întâmplă după ce au sunat. Cei patru îngeri de la Eufrat.
equinoxe

equinoxe

 • Currently 8.67/10

8.7 steluţe (3 voturi)

Categoria: Natura
Primita de la: Cornel O. P. (nu este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 1641 in total, 1 pe zi
Descarcari: 221 in total, 0 pe zi
Comentarii: 1
Descriere: Peste 40 de imagini polare însoţite de muzica lui Jean Michel Jarre "Équinoxe Part 5".
Frumusetea marii

Frumusetea marii

 • Currently 5.50/10

5.5 steluţe (2 voturi)

Categoria: Natura
Primita de la: Christian HG (nu este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 1701 in total, 1 pe zi
Descarcari: 291 in total, 0 pe zi
Comentarii: 1
Descriere: Frumusetea marii
Imbratisari cu prieteni necuvantatori

Imbratisari cu prieteni necuvantatori

 • Currently 7.00/10

7.0 steluţe (3 voturi)

Categoria: Animale
Primita de la: Cornel O. P. (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 1506 in total, 1 pe zi
Descarcari: 221 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Animalele ştiu să se bucure din orice, fie că primesc o bucăţică de mâncare, o oră de plimbare sau îmbrăţişări din partea oamenilor. Am ales o serie de exemple de îmbrăţişări cu prietenii necuvântători ai oamenilor.
Portrait photography by Alexandra Fira

Portrait photography by Alexandra Fira

 • Currently 7.33/10

7.3 steluţe (3 voturi)

Categoria: Animale
Primita de la: Mariana D (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 1691 in total, 1 pe zi
Descarcari: 248 in total, 0 pe zi
Comentarii: 2
Descriere: Alexandra Fira, o tânără din Craiova care și-a descoperit pasiunea în arta fotografică. Marcel Pavel cântă Frumoasa mea. Sper să vă placă portretele fotografiate de Alexandra Firaș cu care a câștigat deja numeroase premii. Vă mulțumesc.
Primavara

Primavara

 • Currently 5.50/10

5.5 steluţe (2 voturi)

Categoria: Anotimpuri
Primita de la: Christian HG (nu este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 1872 in total, 1 pe zi
Descarcari: 291 in total, 0 pe zi
Comentarii: 1
Descriere: Der Fruehling. Primavara
Quand le printemps revient

Quand le printemps revient

 • Currently 6.50/10

6.5 steluţe (2 voturi)

Categoria: Natura
Primita de la: Philippe dit Arthos (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 1843 in total, 1 pe zi
Descarcari: 379 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Célébration du printemps ..................
Sa ne intalnim

Sa ne intalnim

Categoria: Diverse
Primita de la: maia / angi (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 2290 in total, 1 pe zi
Descarcari: 520 in total, 0 pe zi
Comentarii: 10
Descriere: Pentru cei de pe Nicepps!
Slovacia (Castelul Krasna Horka)

Slovacia (Castelul Krasna Horka)

 • Currently 8.67/10

8.7 steluţe (3 voturi)

Categoria: Istorie, Muzee
Primita de la: Steve (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 1387 in total, 1 pe zi
Descarcari: 249 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Krásna Hôrka is a castle from the 14th century. The first recorded mention of the castle was in 1333. On March 2012 the castle was damaged by fire.
UN MAGAZIN NOU

UN MAGAZIN NOU

 • Currently 7.67/10

7.7 steluţe (6 voturi)

Categoria: Haioase, Amuzante
Primita de la: Angelica1 (nu este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 1547 in total, 1 pe zi
Descarcari: 213 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: ESTE MARFA PE ALESE ... LA CUMPARATURI ... Angelica.
Vintage Photograph of Taj Mahal - Agra

Vintage Photograph of Taj Mahal - Agra

 • Currently 8.33/10

8.3 steluţe (3 voturi)

Categoria: Tari, Orase, Capitale
Primita de la: Cornel O. P. (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 1084 in total, 0 pe zi
Descarcari: 217 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: O selecţie de desene, picturi, tipărituri, fotografii şi cărţi poştale vechi (toate înainte de 1947, anul obţinerii de către India a independenţei)

Publicitate

Statistici

Avem peste 23560 prezentari PowerPoint (format pps, pptx sau ppt, ppsx) primite de la 1073 de persoane. Prezentarile sunt grupate in 29 de categorii.

Un numar de 1 prezentari asteapta cu nerabdare acceptul nostru...

Promo


Desene gratuite in creion