Publicitate

Categoria 'Crestine' - aprilie 2016 - 103 prezentari

Capitolul 1 din A doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan – Biblie Noul Testament

Capitolul 1 din A doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan – Biblie Noul Testament

 • Currently 7.00/10

7.0 steluţe (3 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 06.04.2016
Vizualizari: 792 in total, 0 pe zi
Descarcari: 105 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Iubirea către Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Trebuie să fugim de amăgitori.
Capitolul 1 din A doua epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru – Biblie Noul Testament

Capitolul 1 din A doua epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 06.04.2016
Vizualizari: 798 in total, 0 pe zi
Descarcari: 102 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Scara virtuţilor creştine. Petru, cel ce a văzut Schimbarea la Faţă, îşi vesteşte sfârşitul. Cuvântul proorocesc.
Capitolul 1 din A treia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan – Biblie Noul Testament

Capitolul 1 din A treia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan – Biblie Noul Testament

 • Currently 7.00/10

7.0 steluţe (3 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 06.04.2016
Vizualizari: 786 in total, 0 pe zi
Descarcari: 101 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Iubirea către Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Trebuie să fugim de amăgitori.
Capitolul 1 din Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iuda – Biblie Noul Testament

Capitolul 1 din Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iuda – Biblie Noul Testament

 • Currently 7.00/10

7.0 steluţe (3 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 06.04.2016
Vizualizari: 750 in total, 0 pe zi
Descarcari: 103 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Apostolul îndeamnă pe cititori să lupte pentru credinţa care s-a dat sfinţilor. Pilde de pedeapsa trimisă asupra celor răi: iudeii, îngerii, Sodoma şi Gomora. Arhanghelul Mihail şi satan. Cuvintele lui Enoh şi ale apostolilor.
Capitolul 1 din Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan – Biblie Noul Testament

Capitolul 1 din Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 06.04.2016
Vizualizari: 890 in total, 0 pe zi
Descarcari: 88 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Mărturie despre Cuvântul vieţii. Dumnezeu este lumina şi cei care sunt ai Lui umblă în lumină. Sângele lui Hristos ne curăţeşte de păcat.
Capitolul 1 din Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru – Biblie Noul Testament

Capitolul 1 din Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 06.04.2016
Vizualizari: 828 in total, 0 pe zi
Descarcari: 104 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Pavel laudă credinţa tesalonicenilor
Capitolul 1 Partea I din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 1 Partea I din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 717 in total, 0 pe zi
Descarcari: 90 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Ioan trimite urări de bine la şapte Biserici. În Patmos are cerească arătare. El vede pe Fiul Omului între şapte sfeşnice, având în mâna dreaptă şapte stele.
Capitolul 1 partea II-a din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 1 partea II-a din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 755 in total, 0 pe zi
Descarcari: 90 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Ioan trimite urări de bine la şapte Biserici. În Patmos are cerească arătare. El vede pe Fiul Omului între şapte sfeşnice, având în mâna dreaptă şapte stele.
Capitolul 10 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 10 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 712 in total, 0 pe zi
Descarcari: 85 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Un înger se arată, ţinând în mână o carte deschisă. Porunca lui Ioan să înghită această carte.
Capitolul 11 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 11 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 777 in total, 0 pe zi
Descarcari: 96 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Măsurarea templului. Doi martori ucişi de fiară înviază şi se înalţă la cer. Trâmbiţa a şaptea. Cântarea. Templul lui Dumnezeu în cer.
Capitolul 12 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 12 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 823 in total, 0 pe zi
Descarcari: 98 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Femeia care naşte şi balaurul. Balaurul, biruit de Mihail, urmăreşte pe femeie şi pe cei din sămânţa ei.
Capitolul 13 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 13 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 825 in total, 0 pe zi
Descarcari: 91 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Fiara, care se ridică din mare, defăimează pe Dumnezeu şi dă război sfinţilor. O altă fiară, proorocul mincinos, se ridică din pământ. Numele celei dintâi: 666.
Capitolul 14 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 14 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 906 in total, 0 pe zi
Descarcari: 130 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Mielul şi cei răscumpăraţi sălaşluiesc în Sion. Trei îngeri vestesc judecăţile lui Dumnezeu. Secerişul şi culesul viei.
Capitolul 15 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 15 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 920 in total, 0 pe zi
Descarcari: 120 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Cântarea biruitorilor fiarei. Şapte îngeri cu şapte cupe ale mâniei.
Capitolul 16 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 16 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 932 in total, 0 pe zi
Descarcari: 108 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Vărsarea celor şapte cupe ale mâniei şi cele şapte urgii ce vin asupra pământului.
Capitolul 17 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 17 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 967 in total, 0 pe zi
Descarcari: 114 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Desfrânata cea mare, numită Babilonul, umblă beată de sânge ca o fiară cu şapte capete şi cu zece coarne.
Capitolul 18 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 18 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 993 in total, 0 pe zi
Descarcari: 126 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Vestea căderii Babilonului. Poporul Domnului să iasă din cetate! Cei care se întristează şi cei care se bucură de căderea ei.
Capitolul 19 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 19 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 965 in total, 0 pe zi
Descarcari: 121 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Hristos biruieşte fiara.
Capitolul 2 din A doua epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru – Biblie Noul Testament

Capitolul 2 din A doua epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 06.04.2016
Vizualizari: 697 in total, 0 pe zi
Descarcari: 85 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Venirea învăţătorilor mincinoşi. Pilde de pedepse ce aşteaptă pe desfrânaţi şi pe amăgitori. Păcatul celor ce se leapădă de credinţă.
Capitolul 2 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 2 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 779 in total, 0 pe zi
Descarcari: 92 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Porunca dată lui Ioan de Domnul, ca să scrie îngerilor, adică episcopilor Bisericilor din: Efes, Smirna, Pergam, Tiatira. Poruncile Domnului, lipsurile bisericilor.
Capitolul 2 din Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan – Biblie Noul Testament

Capitolul 2 din Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 06.04.2016
Vizualizari: 799 in total, 0 pe zi
Descarcari: 83 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Hristos este Mijlocitorul nostru către Tatăl şi ispăşirea noastră. Poruncă să ne iubim unii pe alţii. Iubirea lumii. Antihriştii sunt mulţi.
Capitolul 2 din Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru – Biblie Noul Testament

Capitolul 2 din Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 06.04.2016
Vizualizari: 699 in total, 0 pe zi
Descarcari: 91 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Râvna pentru predicarea Evangheliei.
Capitolul 20 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 20 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 920 in total, 0 pe zi
Descarcari: 124 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Balaurul este legat. Sfinţii se scoală la împărăţia de mii de ani. Gog si Magog. Diavolul este prăbuşit. Judecata de apoi.
Capitolul 21 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 21 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

 • Currently 7.00/10

7.0 steluţe (3 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 1006 in total, 0 pe zi
Descarcari: 133 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Capitolul 21 Cerul cel nou. Pământul cel nou. Noul Ierusalim. Douăsprezece porţi şi douăsprezece pietre de temelie. Lumină dumnezeiască în loc de soare.
Capitolul 22 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 22 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

 • Currently 7.00/10

7.0 steluţe (3 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 983 in total, 0 pe zi
Descarcari: 127 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Răul şi pomul vieţii. Fericirea veşnică. Ioan este martorul credincios. Făgăduinţa şi judecata lui Dumnezeu. Venirea lui Hristos.
Capitolul 3 din A doua epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru – Biblie Noul Testament

Capitolul 3 din A doua epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 06.04.2016
Vizualizari: 742 in total, 0 pe zi
Descarcari: 88 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Arderea lumii şi înnoirea ei. Venirea pe neaşteptate a lui Hristos. Cerurile cele noi. Greutatea înţelegerii unor lucruri din epistolele Apostolului Pavel.
Capitolul 3 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 3 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 972 in total, 0 pe zi
Descarcari: 96 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Epistola a cincea către Biserica din Sardes; a şasea către Biserica din Filadelfia. Numele noului Ierusalim. Epistola a şaptea către Biserica din Laodiceea.
Capitolul 3 din Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan – Biblie Noul Testament

Capitolul 3 din Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 06.04.2016
Vizualizari: 757 in total, 0 pe zi
Descarcari: 98 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Fiii lui Dumnezeu sunt fericiţi prin nădejdea lor în Tatăl; sunt curaţi de păcat, iubitori de fraţi, dar urâţi de lume. Iubirea către aproapele şi către Dumnezeu.
Capitolul 3 din Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru – Biblie Noul Testament

Capitolul 3 din Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 06.04.2016
Vizualizari: 690 in total, 0 pe zi
Descarcari: 86 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Rugăciune pentru sporirea şi întărirea în credinţă a tesalonicenilor.
Capitolul 4 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 4 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 715 in total, 0 pe zi
Descarcari: 89 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Priveliştea cerească. Tronul lui Dumnezeu cu douăzeci şi patru de bătrâni şi cu patru heruvimi.
Capitolul 4 din Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan – Biblie Noul Testament

Capitolul 4 din Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 06.04.2016
Vizualizari: 756 in total, 0 pe zi
Descarcari: 97 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Trebuie să ne ferim de duhurile amăgitoare. Iubirea lui Dumnezeu către noi cere iubirea noastră către fraţi.
Capitolul 4 din Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru – Biblie Noul Testament

Capitolul 4 din Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 06.04.2016
Vizualizari: 681 in total, 0 pe zi
Descarcari: 88 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Trebuie să stăruim în curăţie şi în iubire. Despre cei adormiţi şi despre cei rămaşi vii, la venirea Domnului.
Capitolul 5 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 5 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 707 in total, 0 pe zi
Descarcari: 93 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Cartea cu şapte peceţi este dată Mielului. Mielul este lăudat cu cântări cereşti.
Capitolul 5 din Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan – Biblie Noul Testament

Capitolul 5 din Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan – Biblie Noul Testament

 • Currently 7.00/10

7.0 steluţe (3 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 06.04.2016
Vizualizari: 721 in total, 0 pe zi
Descarcari: 103 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Prin credinţă şi supunere iubim pe Dumnezeu. Trei mărturisesc despre Hristos şi Aceşti trei Una sunt. Puterea rugăciunii.
Capitolul 5 din Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru – Biblie Noul Testament

Capitolul 5 din Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 06.04.2016
Vizualizari: 670 in total, 0 pe zi
Descarcari: 94 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: A doua venire a lui Hristos. Cuviincioasa pregătire pentru ea.
Capitolul 5 din Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iacov – Biblie Noul Testament

Capitolul 5 din Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iacov – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 06.04.2016
Vizualizari: 654 in total, 0 pe zi
Descarcari: 94 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Sfaturi către cei avuţi. Răbdarea, jurământul, îngrijirea bolnavilor. Puterea rugăciunilor. Despre cei căzuţi.
Capitolul 6 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 6 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 806 in total, 0 pe zi
Descarcari: 154 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Desfacerea celor dintâi şase peceţi. Împăraţii şi domnii lumii se ascund în peşteri şi în crăpăturile stâncilor.
Capitolul 7 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 7 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 976 in total, 0 pe zi
Descarcari: 114 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Pecetluirea a o sută si patruzeci şi patru de mii din seminţia lui Israel.
Capitolul 8 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 8 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 700 in total, 0 pe zi
Descarcari: 87 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: A şaptea pecete. Şapte îngeri cu şapte trâmbiţe.
Capitolul 9 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Capitolul 9 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 10.04.2016
Vizualizari: 690 in total, 0 pe zi
Descarcari: 93 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Trâmbiţa a cincea şi a şasea. Cele ce se întâmplă după ce au sunat. Cei patru îngeri de la Eufrat.
Capitolul 1 din Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 1 din Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 719 in total, 0 pe zi
Descarcari: 100 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Pavel laudă pe coloseni şi-i îndeamnă să sporească în credinţă. Dumnezeiasca vrednicie a lui Hristos, Izbăvitorul nostru al tuturor. Pavel se bucură în suferinţele sale. 
Capitolul 1 din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 1 din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 779 in total, 0 pe zi
Descarcari: 101 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Binefacerile lui Dumnezeu către cei aleşi. Pavel se roagă ca efesenii să ajungă să cunoască desăvârşit mântuirea, cea întru Hristos şi a Lui dumnezeire.
Capitolul 1 din Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 1 din Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 745 in total, 0 pe zi
Descarcari: 106 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Iubirea apostolului pentru filipeni. Roadele lanţurilor lui. Sfântul Pavel numai pentru Biserică voieşte să mai traiască. Suferinţele pentru Hristos.
Capitolul 1 din Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 1 din Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

 • Currently 5.50/10

5.5 steluţe (2 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 795 in total, 0 pe zi
Descarcari: 114 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Pavel laudă credinţa tesalonicenilor. Răsplata lui Hristos.
Capitolul 1 din Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 1 din Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 701 in total, 0 pe zi
Descarcari: 91 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Pavel laudă credinţa lui Timotei. Credinţa şi învăţătura sănătoasă trebuie păzite.
Capitolul 1 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 1 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 706 in total, 0 pe zi
Descarcari: 95 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Dumnezeu a trimis oamenilor pe Fiul Său, Care este peste toate, mai presus decât îngerii şi decât toată făptura.
Capitolul 1 din Epistola către Filimon a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 1 din Epistola către Filimon a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 654 in total, 0 pe zi
Descarcari: 93 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Pavel laudă pe Filimon şi mijloceşte ca să ierte pe Onisim, robul său, primindu-l iarăşi ca pe un frate în Domnul.
Capitolul 1 din Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 1 din Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 727 in total, 0 pe zi
Descarcari: 96 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Lucrul lui Tit întru înjghebarea Bisericii din Creta. Ce fel sunt cretanii. Toate sunt curate pentru cei curaţi.
Capitolul 1 din Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel– Biblie Noul Testament

Capitolul 1 din Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel– Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 847 in total, 0 pe zi
Descarcari: 110 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Pavel laudă credinţa tesalonicenilor.
Capitolul 1 din Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 1 din Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 669 in total, 0 pe zi
Descarcari: 90 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Învăţătura Evangheliei trebuie ferită de învăţături false. Legea şi harul lui Hristos. Pavel se dă ca pildă.
Capitolul 1 din Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iacov – Biblie Noul Testament

Capitolul 1 din Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iacov – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 06.04.2016
Vizualizari: 663 in total, 0 pe zi
Descarcari: 88 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Ispitele sunt folositoare. Avuţiile trec degrabă. Ascultarea şi împlinirea Legii. Limba trebuie ţinută în frâu.
Capitolul 10 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 10 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 692 in total, 0 pe zi
Descarcari: 96 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Legea este umbra Noului Testament. Lauda credinţei statornice.
Capitolul 11 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 11 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 744 in total, 0 pe zi
Descarcari: 99 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Credinţa şi roadele ei, dovedite cu pilda drepţilor din Vechiul Testament.
Capitolul 12 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 12 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

 • Currently 5.50/10

5.5 steluţe (2 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 759 in total, 0 pe zi
Descarcari: 110 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Răbdare şi sfinţenie.
Capitolul 13 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 13 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

 • Currently 5.50/10

5.5 steluţe (2 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 708 in total, 0 pe zi
Descarcari: 93 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Îndemn la viaţa creştinească şi la credinţa curată.
Capitolul 2 din Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 2 din Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 690 in total, 0 pe zi
Descarcari: 97 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Împotriva învăţătorilor mincinoşi. Viaţa cea întru Hristos. 
Capitolul 2 din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 2 din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

 • Currently 1.00/10

1.0 steluţe (1 vot)

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 782 in total, 0 pe zi
Descarcari: 93 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Hristos este mântuirea păcătoşilor.
Capitolul 2 din Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 2 din Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 711 in total, 0 pe zi
Descarcari: 98 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Să urmăm pilda iubirii lui Iisus Hristos. Smerenia şi slava lui Hristos. Să ne silim să dobândim mântuirea.
Capitolul 2 din Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 2 din Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

 • Currently 5.50/10

5.5 steluţe (2 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 808 in total, 0 pe zi
Descarcari: 99 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Antihrist se arată înaintea venirii lui Hristos. Stăruinţa în dreapta credinţă.
Capitolul 2 din Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 2 din Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 758 in total, 0 pe zi
Descarcari: 94 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Cununa celor ce se ostesc pentru Hristos. Cum trebuie să petreacă învăţătorii cei buni. Împotriva lui Imeneu şi a altor învăţători mincinoşi.
Capitolul 2 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 2 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 682 in total, 0 pe zi
Descarcari: 95 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Precum s-au pedepsit îngerii pentru neascultare, aşa se vor pedepsi şi cei ce calcă poruncile lui Hristos, Care este începătorul mântuirii noastre!
Capitolul 2 din Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 2 din Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 705 in total, 0 pe zi
Descarcari: 94 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Sfaturi bătrânilor, bătrânelor, tinerilor, slugilor. Darul cel mântuitor s-a arătat tuturor.
Capitolul 2 din Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel– Biblie Noul Testament

Capitolul 2 din Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel– Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 834 in total, 0 pe zi
Descarcari: 105 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Râvna pentru predicarea Evangheliei.
Capitolul 2 din Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 2 din Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 667 in total, 0 pe zi
Descarcari: 95 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Rugăciuni pentru toţi. Dumnezeu este unul şi Mijlocitorul unul. Cuvioşia celor care se roagă. Femeia în Biserică.
Capitolul 2 din Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iacov – Biblie Noul Testament

Capitolul 2 din Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iacov – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 06.04.2016
Vizualizari: 747 in total, 0 pe zi
Descarcari: 93 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Credinţa fără de fapte, moartă este.
Capitolul 3 din Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 3 din Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 705 in total, 0 pe zi
Descarcari: 107 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Omul cel nou trebuie să se îmbrace cu viaţa cea nouă. Datoriile soţilor, copiilor, părinţilor, slugilor, stăpânilor. 
Capitolul 3 din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 3 din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 699 in total, 0 pe zi
Descarcari: 91 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Taina mântuirii neamurilor. Pavel este apostolul lor. Hristos sălăşluieşte în inimile credincioşilor.
Capitolul 3 din Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 3 din Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 782 in total, 0 pe zi
Descarcari: 91 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Îndemnul către Filipeni să se ferească de apostolii mincinoşi. Urmarea lui Hristos până la jertfire.
Capitolul 3 din Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 3 din Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

 • Currently 7.00/10

7.0 steluţe (3 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 812 in total, 0 pe zi
Descarcari: 106 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Îndemn la rugăciune pentru răspândirea cuvântului Evangheliei.
Capitolul 3 din Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 3 din Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 717 in total, 0 pe zi
Descarcari: 86 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Răutatea şi păcatele vremurilor din urmă. Timotei, urmaş credincios al lui Pavel. Scriptura însuflată de Dumnezeu.
Capitolul 3 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 3 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 763 in total, 0 pe zi
Descarcari: 101 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Hristos este mai presus decât Moise. Dacă neascultarea de Moise aduce pedeapsa, cu atât mai mult neascultarea de Hristos.
Capitolul 3 din Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 3 din Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 733 in total, 0 pe zi
Descarcari: 88 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Cum trebuie să fie cei înnoiţi prin Duhul. Dezbinătorul trebuie ocolit.
Capitolul 3 din Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel– Biblie Noul Testament

Capitolul 3 din Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel– Biblie Noul Testament

 • Currently 5.50/10

5.5 steluţe (2 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 811 in total, 0 pe zi
Descarcari: 118 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Rugăciune pentru sporirea şi întărirea în credinţă a tesalonicenilor.
Capitolul 3 din Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 3 din Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 746 in total, 0 pe zi
Descarcari: 87 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Însuşirile slujitorilor bisericeşti. Taina dumnezeieştii întrupări.
Capitolul 3 din Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iacov – Biblie Noul Testament

Capitolul 3 din Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iacov – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 06.04.2016
Vizualizari: 687 in total, 0 pe zi
Descarcari: 88 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Înfrânarea limbii. Adevărata înţelepciune.
Capitolul 4 din Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 4 din Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 846 in total, 0 pe zi
Descarcari: 95 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Rugăciunea este de trebuinţă. Trebuie să ne purtăm înţelepţeşte. Tihic şi Onisim. 
Capitolul 4 din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 4 din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 713 in total, 0 pe zi
Descarcari: 99 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Biserica este trupul lui Hristos.
Capitolul 4 din Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 4 din Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 674 in total, 0 pe zi
Descarcari: 93 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Sfaturi şi îndemnuri. Dărnicia filipenilor este de lăudat. Urări şi salutări.
Capitolul 4 din Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 4 din Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 673 in total, 0 pe zi
Descarcari: 96 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Stăruinţa împotriva celor abătuţi de la credinţă.
Capitolul 4 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 4 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 695 in total, 0 pe zi
Descarcari: 94 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Odihna este dată celor ce cred în Hristos. Puterea cuvântului lui Dumnezeu. Hristos Arhiereu.
Capitolul 4 din Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel– Biblie Noul Testament

Capitolul 4 din Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel– Biblie Noul Testament

 • Currently 5.50/10

5.5 steluţe (2 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 847 in total, 0 pe zi
Descarcari: 101 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Trebuie să stăruim în curaţie şi în iubire. Despre cei adormiţi şi despre cei rămaşi vii, la venirea Domnului.
Capitolul 4 din Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 4 din Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 677 in total, 0 pe zi
Descarcari: 86 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Învăţătorii mincinoşi ce au să vină. Sfaturi date lui Timotei.
Capitolul 4 din Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iacov – Biblie Noul Testament

Capitolul 4 din Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iacov – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 06.04.2016
Vizualizari: 699 in total, 0 pe zi
Descarcari: 88 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Să fugim de plăcerile deşarte. Împotriva bârfitorilor şi a celor îngâmfaţi.
Capitolul 5 din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 5 din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 733 in total, 0 pe zi
Descarcari: 102 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Îndemnuri cum să ne purtăm în viaţă cu sfinţenie. Datoriile soţilor.
Capitolul 5 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 5 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 780 in total, 0 pe zi
Descarcari: 94 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Hristos este Arhiereu în veci, Preot după Rânduiala lui Melchisedec. Pentru cei tari trebuie hrană tare, pentru cei mici, lapte.
Capitolul 5 din Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel– Biblie Noul Testament

Capitolul 5 din Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel– Biblie Noul Testament

 • Currently 5.50/10

5.5 steluţe (2 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 850 in total, 0 pe zi
Descarcari: 104 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: A doua venire a lui Hristos. Cuviincioasa pregatire pentru ea.
Capitolul 5 din Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 5 din Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 683 in total, 0 pe zi
Descarcari: 94 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Cum trebuie a îndemna. Care văduve trebuie ajutate. Despre preoţi. Despre păcătoşi.
Capitolul 6 din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 6 din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 726 in total, 0 pe zi
Descarcari: 103 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Sfaturi către copii, părinţi, slujitori şi conducători. Armele Duhului. Oştirea lui Hristos.
Capitolul 6 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 6 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 789 in total, 0 pe zi
Descarcari: 99 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Trebuie să tindem către desăvârşire. Credinţa lui Avraam şi jurământul lui Dumnezeu.
Capitolul 6 din Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 6 din Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 627 in total, 0 pe zi
Descarcari: 90 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Despre slugi. Învăţătorii mincinoşi. Despre cei poftitori de avuţie. Despre datoriile celor bogaţi.
Capitolul 7 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 7 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 699 in total, 0 pe zi
Descarcari: 98 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Melchisedec este mai mare decât Avraam şi decât Leviţii. Hristos este, în veac, Arhiereul nostru desăvârşit.
Capitolul 8 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 8 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 784 in total, 0 pe zi
Descarcari: 96 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Arhiereul nostru cel ceresc este Mijlocitorul unui nou aşezământ, mult mai bun decât cel vechi.
Capitolul 9 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Capitolul 9 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 869 in total, 0 pe zi
Descarcari: 97 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Cortul Mărturiei şi jertfele Legii vechi. Ispăşirea după Legea veche nu este îndestulătoare. Ispăşirea făcută de Hristos este desăvârşită.
Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea...

Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea...

Categoria: Crestine
Primita de la: Balas Adriana (este autorul)
Data: 12.04.2016
Vizualizari: 1026 in total, 0 pe zi
Descarcari: 185 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Noi cat de mult Il (mai) iubim pe El?...
Grădina Maicii Domnului_01

Grădina Maicii Domnului_01

 • Currently 9.63/10

9.6 steluţe (8 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: Cipri (este autorul)
Data: 06.04.2016
Vizualizari: 2746 in total, 2 pe zi
Descarcari: 267 in total, 0 pe zi
Comentarii: 3
Descriere: “ Nu plecaţi, şi aceasta este grădina mea ! "
Grădina Maicii Domnului_02

Grădina Maicii Domnului_02

 • Currently 9.50/10

9.5 steluţe (10 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: Cipri (este autorul)
Data: 28.04.2016
Vizualizari: 2800 in total, 2 pe zi
Descarcari: 345 in total, 0 pe zi
Comentarii: 4
Descriere: *Fiecare mână de ajutor pe care ne-o întinde, Maica Domnului ne repetă neîncetat nemuritoarea ei chemare: “Oameni buni, faceţi tot ce v-a zis El să faceţi !”. E ca şi cum ar zice: fiţi aproape de Dumnezeu, fiţi aproape unii de alţii ! În aceasta se cuprinde toată Evanghelia. Altă cale de mântuire, alta cale de îndumnezeire nu există.* ” O, Maică Prea Curată, ajută-ne să împlinim cuvântul Fiului tău şi Dumnezeului nostru. Amin ! ”
Mâna sfântă

Mâna sfântă

 • Currently 8.67/10

8.7 steluţe (6 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: viorica dea (este autorul)
Data: 02.04.2016
Vizualizari: 1283 in total, 0 pe zi
Descarcari: 259 in total, 0 pe zi
Comentarii: 1
Descriere: Este un pps cu versuri creștine și imagini după internet
Paște fericit!

Paște fericit!

 • Currently 9.33/10

9.3 steluţe (3 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: Molnar Claudia (este autorul)
Data: 28.04.2016
Vizualizari: 1629 in total, 1 pe zi
Descarcari: 356 in total, 0 pe zi
Comentarii: 2
Descriere: Urări de Paște!
Paste fericit!

Paste fericit!

 • Currently 9.00/10

9.0 steluţe (2 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: Mariana D (este autorul)
Data: 28.04.2016
Vizualizari: 2026 in total, 1 pe zi
Descarcari: 339 in total, 0 pe zi
Comentarii: 2
Descriere: UN PASTE CAT MAI FERICIT! O colectie de ouă din lemn, frumos pictate.
Patimile lui Hristos-Partea-I

Patimile lui Hristos-Partea-I

 • Currently 9.33/10

9.3 steluţe (3 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: Eduardo (este autorul)
Data: 28.04.2016
Vizualizari: 1698 in total, 1 pe zi
Descarcari: 264 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Pătimirile lui Iisus Hristos până la moartea sa pe cruce.
Templul lui Valadier

Templul lui Valadier

Categoria: Crestine
Primita de la: maia / angi (este autorul)
Data: 24.04.2016
Vizualizari: 1730 in total, 1 pe zi
Descarcari: 282 in total, 0 pe zi
Comentarii: 6
Descriere: Un refugiu pentru suflet, Templul lui Valadier este considerata cea mai ascunsa biserica din Italia.
Un Paște fericit

Un Paște fericit

 • Currently 9.00/10

9.0 steluţe (6 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: viorica dea (este autorul)
Data: 04.04.2016
Vizualizari: 1554 in total, 1 pe zi
Descarcari: 308 in total, 0 pe zi
Comentarii: 2
Descriere: Este un pps cu imagini frumoase de Paște
Vechi ilustrate pascale

Vechi ilustrate pascale

 • Currently 9.00/10

9.0 steluţe (4 voturi)

Categoria: Crestine
Primita de la: Cornel O. P. (este autorul)
Data: 17.04.2016
Vizualizari: 1726 in total, 1 pe zi
Descarcari: 359 in total, 0 pe zi
Comentarii: 1
Descriere: Dacă la modă sunt felicitările virtuale şi sms-urile cu ocazia sărbătorilor, în perioada de dinainte de era internetului şi a telefoanelor mobile, urările se făceau prin scrisori sau felicitări frumos colorate. Din multitudinea de felicitări de pe internet am ales câteva ilustrate pascale vechi.

Publicitate

Statistici

Avem peste 23600 prezentari PowerPoint (format pps, pptx sau ppt, ppsx) primite de la 1073 de persoane. Prezentarile sunt grupate in 29 de categorii.

Un numar de 1 prezentari asteapta cu nerabdare acceptul nostru...

Promo


Desene gratuite in creion