Publicitate

Categoria 'Crestine' - noiembrie 2019 - 53 prezentari

REMIX - Biblia Noul Testament A doua Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan Capitolul 1. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament A doua Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan Capitolul 1. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 05.11.2019
Vizualizari: 73 in total, 4 pe zi
Descarcari: 5 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Iubirea către Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Trebuie să fugim de amăgitori.
REMIX - Biblia Noul Testament A treia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan Capitolul 1. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament A treia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan Capitolul 1. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 05.11.2019
Vizualizari: 77 in total, 4 pe zi
Descarcari: 4 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Iubirea către Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Trebuie să fugim de amăgitori.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 1. Partea I pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 1. Partea I pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 07.11.2019
Vizualizari: 70 in total, 4 pe zi
Descarcari: 4 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Ioan trimite urări de bine la şapte Biserici. În Patmos are cerească arătare. El vede pe Fiul Omului între şapte sfeşnice, având în mâna dreaptă şapte stele.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 1. Partea II-a pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 1. Partea II-a pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 07.11.2019
Vizualizari: 84 in total, 5 pe zi
Descarcari: 6 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Ioan trimite urări de bine la şapte Biserici. În Patmos are cerească arătare. El vede pe Fiul Omului între şapte sfeşnice, având în mâna dreaptă şapte stele.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 1. Partea III-a pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 1. Partea III-a pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 07.11.2019
Vizualizari: 87 in total, 5 pe zi
Descarcari: 8 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Ioan trimite urări de bine la şapte Biserici. În Patmos are cerească arătare. El vede pe Fiul Omului între şapte sfeşnice, având în mâna dreaptă şapte stele.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 10. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 10. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 12.11.2019
Vizualizari: 91 in total, 9 pe zi
Descarcari: 6 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Un înger se arată, ţinând în mână o carte deschisă. Porunca lui Ioan să înghită această carte.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 11. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 11. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 17.11.2019
Vizualizari: 33 in total, 6 pe zi
Descarcari: 3 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Măsurarea templului. Doi martori ucişi de fiară înviază şi se înalţă la cer. Trâmbiţa a şaptea. Cântarea. Templul lui Dumnezeu în cer.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 12 Partea I pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 12 Partea I pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 17.11.2019
Vizualizari: 33 in total, 6 pe zi
Descarcari: 4 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Femeia care naşte şi balaurul. Balaurul, biruit de Mihail, urmăreşte pe femeie şi pe cei din sămânţa ei.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 12 Partea II-a pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 12 Partea II-a pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 17.11.2019
Vizualizari: 33 in total, 6 pe zi
Descarcari: 5 in total, 1 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Femeia care naşte şi balaurul. Balaurul, biruit de Mihail, urmăreşte pe femeie şi pe cei din sămânţa ei.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 13. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 13. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 17.11.2019
Vizualizari: 30 in total, 6 pe zi
Descarcari: 3 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Fiara, care se ridică din mare, defăimează pe Dumnezeu şi dă război sfinţilor. O altă fiară, proorocul mincinos, se ridică din pământ. Numele celei dintâi: 666.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 14. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 14. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 17.11.2019
Vizualizari: 34 in total, 6 pe zi
Descarcari: 2 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Mielul şi cei răscumpăraţi sălaşluiesc în Sion. Trei îngeri vestesc judecăţile lui Dumnezeu. Secerişul şi culesul viei.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 15. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 15. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 17.11.2019
Vizualizari: 38 in total, 7 pe zi
Descarcari: 3 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Cântarea biruitorilor fiarei. Şapte îngeri cu şapte cupe ale mâniei.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 16. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 16. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 17.11.2019
Vizualizari: 41 in total, 8 pe zi
Descarcari: 3 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Vărsarea celor şapte cupe ale mâniei şi cele şapte urgii ce vin asupra pământului.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 17. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 17. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 17.11.2019
Vizualizari: 45 in total, 9 pe zi
Descarcari: 3 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Desfrânata cea mare, numită Babilonul, umblă beată de sânge ca o fiară cu şapte capete şi cu zece coarne
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 18. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 18. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 17.11.2019
Vizualizari: 61 in total, 12 pe zi
Descarcari: 3 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Vestea căderii Babilonului. Poporul Domnului să iasă din cetate! Cei care se întristează şi cei care se bucură de căderea ei.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 19. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 19. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 17.11.2019
Vizualizari: 59 in total, 11 pe zi
Descarcari: 3 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Hristos biruieşte fiara.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 2. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 2. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 08.11.2019
Vizualizari: 91 in total, 6 pe zi
Descarcari: 3 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Porunca dată lui Ioan de Domnul, ca să scrie îngerilor, adică episcopilor Bisericilor din: Efes, Smirna, Pergam, Tiatira. Poruncile Domnului, lipsurile bisericilor.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 20 . pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 20 . pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 17.11.2019
Vizualizari: 62 in total, 12 pe zi
Descarcari: 3 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Balaurul este legat. Sfinţii se scoală la împărăţia de mii de ani. Gog si Magog. Diavolul este prăbuşit. Judecata de apoi.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 21 . pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 21 . pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 17.11.2019
Vizualizari: 61 in total, 12 pe zi
Descarcari: 3 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Cerul cel nou. Pământul cel nou. Noul Ierusalim. Douăsprezece porţi şi douăsprezece pietre de temelie. Lumină dumnezeiască în loc de soare.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 22 . pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 22 . pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 17.11.2019
Vizualizari: 61 in total, 12 pe zi
Descarcari: 3 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Răul şi pomul vieţii. Fericirea veşnică. Ioan este martorul credincios. Făgăduinţa şi judecata lui Dumnezeu. Venirea lui Hristos.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 3. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 3. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 08.11.2019
Vizualizari: 95 in total, 6 pe zi
Descarcari: 5 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Epistola a cincea către Biserica din Sardes; a şasea către Biserica din Filadelfia. Numele noului Ierusalim. Epistola a şaptea către Biserica din Laodiceea.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 4. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 4. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 12.11.2019
Vizualizari: 41 in total, 4 pe zi
Descarcari: 2 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Priveliştea cerească. Tronul lui Dumnezeu cu douăzeci şi patru de bătrâni şi cu patru heruvimi.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 5. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 5. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 12.11.2019
Vizualizari: 52 in total, 5 pe zi
Descarcari: 2 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Cartea cu şapte peceţi este dată Mielului. Mielul este lăudat cu cântări cereşti.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 6. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 6. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 12.11.2019
Vizualizari: 71 in total, 7 pe zi
Descarcari: 3 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Desfacerea celor dintâi şase peceţi. Împăraţii şi domnii lumii se ascund în peşteri şi în crăpăturile stâncilor.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 7. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 7. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 12.11.2019
Vizualizari: 65 in total, 6 pe zi
Descarcari: 3 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Pecetluirea a o sută si patruzeci şi patru de mii din seminţia lui Israel.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 8. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 8. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 12.11.2019
Vizualizari: 87 in total, 8 pe zi
Descarcari: 3 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: A şaptea pecete. Şapte îngeri cu şapte trâmbiţe.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 9 Partea I pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 9 Partea I pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 12.11.2019
Vizualizari: 89 in total, 8 pe zi
Descarcari: 5 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Trâmbiţa a cincea şi a şasea. Cele ce se întâmplă după ce au sunat. Cei patru îngeri de la Eufrat.
REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 9 Partea II-a pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 9 Partea II-a pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 12.11.2019
Vizualizari: 86 in total, 8 pe zi
Descarcari: 5 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Trâmbiţa a cincea şi a şasea. Cele ce se întâmplă după ce au sunat. Cei patru îngeri de la Eufrat.
REMIX - Biblia Noul Testament Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Iuda Capitolul 1. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Iuda Capitolul 1. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 07.11.2019
Vizualizari: 66 in total, 4 pe zi
Descarcari: 4 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Apostolul îndeamnă pe cititori să lupte pentru credinţa care s-a dat sfinţilor. Pilde de pedeapsa trimisă asupra celor răi: iudeii, îngerii, Sodoma şi Gomora. Arhanghelul Mihail şi satan. Cuvintele lui Enoh şi ale apostolilor.
REMIX - Biblia Noul Testament Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan Capitolul 1. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan Capitolul 1. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 05.11.2019
Vizualizari: 51 in total, 3 pe zi
Descarcari: 4 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Mărturie despre Cuvântul vieţii. Dumnezeu este lumina şi cei care sunt ai Lui umblă în lumină. Sângele lui Hristos ne curăţeşte de păcat.
REMIX - Biblia Noul Testament Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan Capitolul 2. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan Capitolul 2. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 05.11.2019
Vizualizari: 56 in total, 3 pe zi
Descarcari: 4 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Hristos este Mijlocitorul nostru către Tatăl şi ispăşirea noastră. Poruncă să ne iubim unii pe alţii. Iubirea lumii. Antihriştii sunt mulţi.
REMIX - Biblia Noul Testament Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan Capitolul 3. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan Capitolul 3. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 05.11.2019
Vizualizari: 71 in total, 4 pe zi
Descarcari: 4 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Fiii lui Dumnezeu sunt fericiţi prin nădejdea lor în Tatăl; sunt curaţi de păcat, iubitori de fraţi, dar urâţi de lume. Iubirea către aproapele şi către Dumnezeu.
REMIX - Biblia Noul Testament Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan Capitolul 4. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan Capitolul 4. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 05.11.2019
Vizualizari: 75 in total, 4 pe zi
Descarcari: 4 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Trebuie să ne ferim de duhurile amăgitoare. Iubirea lui Dumnezeu către noi cere iubirea noastră către fraţi.
REMIX - Biblia Noul Testament Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan Capitolul 5. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan Capitolul 5. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 05.11.2019
Vizualizari: 69 in total, 4 pe zi
Descarcari: 4 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Prin credinţă şi supunere iubim pe Dumnezeu. Trei mărturisesc despre Hristos şi Aceşti trei Una sunt. Puterea rugăciunii
REMIX - Biblia Noul Testament A doua Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru Capitolul 1. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament A doua Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru Capitolul 1. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.11.2019
Vizualizari: 66 in total, 3 pe zi
Descarcari: 3 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Scara virtuţilor creştine. Petru, cel ce a văzut Schimbarea la Faţă, îşi vesteşte sfârşitul. Cuvântul proorocesc
REMIX - Biblia Noul Testament A doua Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru Capitolul 2. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament A doua Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru Capitolul 2. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.11.2019
Vizualizari: 63 in total, 3 pe zi
Descarcari: 3 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Venirea învăţătorilor mincinoşi. Pilde de pedepse ce aşteaptă pe desfrânaţi şi pe amăgitori. Păcatul celor ce se leapădă de credinţă.
REMIX - Biblia Noul Testament A doua Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru Capitolul 3. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament A doua Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru Capitolul 3. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 04.11.2019
Vizualizari: 65 in total, 3 pe zi
Descarcari: 3 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Arderea lumii şi înnoirea ei. Venirea pe neaşteptate a lui Hristos. Cerurile cele noi. Greutatea înţelegerii unor lucruri din epistolele Apostolului Pavel.
REMIX - Biblia Noul Testament Epistola către Evrei a Sf. Apostol Pavel Capitolul 10

REMIX - Biblia Noul Testament Epistola către Evrei a Sf. Apostol Pavel Capitolul 10

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 03.11.2019
Vizualizari: 42 in total, 2 pe zi
Descarcari: 1 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Legea este umbra Noului Testament. Lauda credinţei statornice.
REMIX - Biblia Noul Testament Epistola către Evrei a Sf. Apostol Pavel Capitolul 11

REMIX - Biblia Noul Testament Epistola către Evrei a Sf. Apostol Pavel Capitolul 11

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 03.11.2019
Vizualizari: 29 in total, 1 pe zi
Descarcari: 1 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Credinţa şi roadele ei, dovedite cu pilda drepţilor din Vechiul Testament.
REMIX - Biblia Noul Testament Epistola către Evrei a Sf. Apostol Pavel Capitolul 12

REMIX - Biblia Noul Testament Epistola către Evrei a Sf. Apostol Pavel Capitolul 12

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 03.11.2019
Vizualizari: 38 in total, 2 pe zi
Descarcari: 1 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Răbdare şi sfinţenie.
REMIX - Biblia Noul Testament Epistola către Evrei a Sf. Apostol Pavel Capitolul 13

REMIX - Biblia Noul Testament Epistola către Evrei a Sf. Apostol Pavel Capitolul 13

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 03.11.2019
Vizualizari: 35 in total, 1 pe zi
Descarcari: 1 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Îndemn la viaţa creştinească şi la credinţa curată.
REMIX - Biblia Noul Testament Epistola către Evrei a Sf. Apostol Pavel Capitolul 8

REMIX - Biblia Noul Testament Epistola către Evrei a Sf. Apostol Pavel Capitolul 8

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 03.11.2019
Vizualizari: 30 in total, 1 pe zi
Descarcari: 1 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Arhiereul nostru cel ceresc este Mijlocitorul unui nou aşezământ, mult mai bun decât cel vechi.
REMIX - Biblia Noul Testament Epistola către Evrei a Sf. Apostol Pavel Capitolul 9

REMIX - Biblia Noul Testament Epistola către Evrei a Sf. Apostol Pavel Capitolul 9

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 03.11.2019
Vizualizari: 43 in total, 2 pe zi
Descarcari: 2 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Cortul Mărturiei şi jertfele Legii vechi. Ispăşirea după Legea veche nu este îndestulătoare. Ispăşirea făcută de Hristos este desăvârşită.
REMIX - Biblia Noul Testament Epistola sobornicească a Sf. Apostol Iacov Capitolul 1

REMIX - Biblia Noul Testament Epistola sobornicească a Sf. Apostol Iacov Capitolul 1

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 03.11.2019
Vizualizari: 43 in total, 2 pe zi
Descarcari: 2 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Ispitele sunt folositoare. Avuţiile trec degrabă. Ascultarea şi împlinirea Legii. Limba trebuie ţinută în frâu
REMIX - Biblia Noul Testament Epistola sobornicească a Sf. Apostol Iacov Capitolul 2. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Epistola sobornicească a Sf. Apostol Iacov Capitolul 2. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 03.11.2019
Vizualizari: 52 in total, 2 pe zi
Descarcari: 3 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Credinţa fără de fapte, moartă este.
REMIX - Biblia Noul Testament Epistola sobornicească a Sf. Apostol Iacov Capitolul 3. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Epistola sobornicească a Sf. Apostol Iacov Capitolul 3. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 03.11.2019
Vizualizari: 28 in total, 1 pe zi
Descarcari: 2 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Înfrânarea limbii. Adevărata înţelepciune.
REMIX - Biblia Noul Testament Epistola sobornicească a Sf. Apostol Iacov Capitolul 4. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Epistola sobornicească a Sf. Apostol Iacov Capitolul 4. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 03.11.2019
Vizualizari: 40 in total, 2 pe zi
Descarcari: 2 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Să fugim de plăcerile deşarte. Împotriva bârfitorilor şi a celor îngâmfaţi.
REMIX - Biblia Noul Testament Epistola sobornicească a Sf. Apostol Iacov Capitolul 5. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Epistola sobornicească a Sf. Apostol Iacov Capitolul 5. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 03.11.2019
Vizualizari: 46 in total, 2 pe zi
Descarcari: 1 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Sfaturi către cei avuţi. Răbdarea, jurământul, îngrijirea bolnavilor. Puterea rugăciunilor. Despre cei căzuţi.
REMIX - Biblia Noul Testament Întâia Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Petru Capitolul 1. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Întâia Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Petru Capitolul 1. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 03.11.2019
Vizualizari: 68 in total, 3 pe zi
Descarcari: 2 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Pavel laudă credinţa tesalonicenilor
REMIX - Biblia Noul Testament Întâia Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Petru Capitolul 2. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Întâia Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Petru Capitolul 2. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 03.11.2019
Vizualizari: 66 in total, 3 pe zi
Descarcari: 4 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Râvna pentru predicarea Evangheliei.
REMIX - Biblia Noul Testament Întâia Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Petru Capitolul 3. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Întâia Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Petru Capitolul 3. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 03.11.2019
Vizualizari: 72 in total, 3 pe zi
Descarcari: 4 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Rugăciune pentru sporirea şi întărirea în credinţă a tesalonicenilor.
REMIX - Biblia Noul Testament Întâia Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Petru Capitolul 4. pptx

REMIX - Biblia Noul Testament Întâia Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Petru Capitolul 4. pptx

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 03.11.2019
Vizualizari: 65 in total, 3 pe zi
Descarcari: 3 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: Trebuie să stăruim în curăţie şi în iubire. Despre cei adormiţi şi despre cei rămaşi vii, la venirea Domnului.
Trebuie să stăruim în curăţie şi în iubire. Despre cei adormiţi şi despre cei rămaşi vii, la venirea Domnului.

Trebuie să stăruim în curăţie şi în iubire. Despre cei adormiţi şi despre cei rămaşi vii, la venirea Domnului.

Categoria: Crestine
Primita de la: Donea Gheorghe (este autorul)
Data: 03.11.2019
Vizualizari: 94 in total, 4 pe zi
Descarcari: 10 in total, 0 pe zi
Comentarii: 0
Descriere: A doua venire a lui Hristos. Cuviincioasa pregătire pentru ea.

Publicitate

Statistici

Avem peste 23560 prezentari PowerPoint (format pps, pptx sau ppt, ppsx) primite de la 1073 de persoane. Prezentarile sunt grupate in 29 de categorii.

Un numar de 0 prezentari asteapta cu nerabdare acceptul nostru...

Promo


Desene gratuite in creion