Prezentari PowerPoint din categoria 'Crestine'

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 2. pptx

Porunca dată lui Ioan de Domnul, ca să scrie îngerilor, adică episcopilor Bisericilor din: Efes, Smirna, Pergam, Tiatira. Poruncile Domnului, lipsurile bisericilor.

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 20 . pptx

Balaurul este legat. Sfinţii se scoală la împărăţia de mii de ani. Gog si Magog. Diavolul este prăbuşit. Judecata de apoi.

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 21 . pptx

Cerul cel nou. Pământul cel nou. Noul Ierusalim. Douăsprezece porţi şi douăsprezece pietre de temelie. Lumină dumnezeiască în loc de soare.

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 22 . pptx

Răul şi pomul vieţii. Fericirea veşnică. Ioan este martorul credincios. Făgăduinţa şi judecata lui Dumnezeu. Venirea lui Hristos.

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 3. pptx

Epistola a cincea către Biserica din Sardes; a şasea către Biserica din Filadelfia. Numele noului Ierusalim. Epistola a şaptea către Biserica din Laodiceea.

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 4. pptx

Priveliştea cerească. Tronul lui Dumnezeu cu douăzeci şi patru de bătrâni şi cu patru heruvimi.

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 5. pptx

Cartea cu şapte peceţi este dată Mielului. Mielul este lăudat cu cântări cereşti.

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 6. pptx

Desfacerea celor dintâi şase peceţi. Împăraţii şi domnii lumii se ascund în peşteri şi în crăpăturile stâncilor.

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 7. pptx

Pecetluirea a o sută si patruzeci şi patru de mii din seminţia lui Israel.

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 8. pptx

A şaptea pecete. Şapte îngeri cu şapte trâmbiţe.

REMIX - Biblia Noul Testament Apocalipsa Sfântului Ioan Telogul Capitolul 9 Partea I pptx

Trâmbiţa a cincea şi a şasea. Cele ce se întâmplă după ce au sunat. Cei patru îngeri de la Eufrat.

Noutati pe email

Daca doresti sa primesti noutatile pe email, aboneaza-te folosind acest formular.