Prezentari PowerPoint din categoria 'Crestine'

Capitolul 1 din Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Nestatornicia galatenilor. Viaţa lui Pavel înainte şi după drumul făcut la Damasc.

Capitolul 1 din 6 Epistola către Romani a Sfantului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Cuvânt începător. Înălţarea lui Iisus la cer. Alegerea lui Matia în locul lui Iuda Iscarioteanul.

Capitolul 1 din Agheu – Biblie

Mustrarea iudeilor pentru trândăvie. Îndemn la rezidirea templului.

Capitolul 1 din Amos – Biblie

Preziceri asupra neamurilor din pricina rătăcirii lor.

Capitolul 1 din Avacum – Biblie

Plângerea proorocului pentru fărădelegile lui Iuda. Pedeapsa lui Dumnezeu prin Caldeii năvălitori.

Capitolul 1 din Avdie – Biblie

Pedeapsa Edomiţilor, izbăvirea lui Israel.

Capitolul 1 din Cartea I a Cronicilor – Biblie

Neamul patriarhilor până la Iacov.

Capitolul 1 din Cartea I a lui Ezdra – Biblie

Cirus eliberează pe Iudei din robie.

Capitolul 1 din Cartea I a Macabeilor– Biblie

Antioh Epifan, după ce a bătut Egiptul, venind asupra Ierusalimului, jefuieşte templul Domnului, asupreşte poporul şi-l sileşte să părăsească legile părinteşti.

Capitolul 1 din Cartea I-a Cronicilor – Biblie

Neamul patriarhilor până la Iacov.

Capitolul 1 din Cartea II-a a Macabeilor– Biblie

Iudeii din Ierusalim scriu celor din Egipt două scrisori. Moartea lui Antioh în Persia. Mulţumirea către Dumnezeu. Praznicul înfingerii corturilor şi aflarea focului sfânt.

Noutati pe email

Daca doresti sa primesti noutatile pe email, aboneaza-te folosind acest formular.