Prezentari PowerPoint din categoria 'Crestine'

Capitolul 10 din Deuternomul - Biblie

  • Currently 4.60/10

4.6 steluţe (5 voturi)

Alte table ale legii. Păzirea legii Domnului.

Capitolul 10 din Eccleziasticul – Biblie

  • Currently 3.50/10

3.5 steluţe (2 voturi)

Lauda stăpânirii înţelepte. Despre ferirea de semeţie. Să nu se necinstească săracul cel drept, nici să se laude bogatul cel păcătos.

Capitolul 10 din Eclesiastul – Biblie

  • Currently 6.50/10

6.5 steluţe (2 voturi)

Urmările nedreptăţii omeneşti şi ale trândăviei.

Capitolul 10 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Legea este umbra Noului Testament. Lauda credinţei statornice.

Capitolul 10 din Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Iudeii, în pustie, au cunoscut dreapta asprime a lui Dumnezeu. Cina Domnului trebuie ţinutî întru sfinţenie. Grija pentru cugetul celor slabi.

Capitolul 10 din Estera – Biblie

  • Currently 5.50/10

5.5 steluţe (2 voturi)

Lauda lui Mardoheu.

Capitolul 10 din Exodul – Biblie

  • Currently 3.67/10

3.7 steluţe (3 voturi)

Lăcuste şi întuneric în pământul Egiptului.

Capitolul 10 din Ezechiel – Biblie

Vedenia focului şi a heruvimilor.

Capitolul 10 din Facerea – Biblie

  • Currently 4.25/10

4.3 steluţe (8 voturi)

Seminţia şi urmaşii lui Noe.

Capitolul 10 din Ieremia – Biblie

  • Currently 5.78/10

5.8 steluţe (9 voturi)

Deşertăciunea idolilor. Pustiirea Ierusalimului.

Noutati pe email

Daca doresti sa primesti noutatile pe email, aboneaza-te folosind acest formular.