Prezentari PowerPoint din categoria 'Crestine'

Capitolul 11 Partea II-a din Marcu – Biblie Noul Testament

Intrarea în Ierusalim. Smochinul neroditor. Curăţirea templului. Puterea credinţei. Botezul lui Ioan.

Capitolul 11 Partea III-a din Marcu – Biblie Noul Testament

Intrarea în Ierusalim. Smochinul neroditor. Curăţirea templului. Puterea credinţei. Botezul lui Ioan.

Capitolul 12 din Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Vedeniile cereşti ale lui Pavel. Boldul cărnii. Pavel va veni în curând la Corint.

Capitolul 12 din Cartea I a Macabeilor– Biblie

Legătura cea nouă a lui Ionatan cu Romanii şi Spartanii. Trifon omoară cu vicleşug pe Ionatan.

Capitolul 12 din Cartea I a Regilor – Biblie

Samuel încetează de a fi judecător.

Capitolul 12 din Cartea II-a a Macabeilor– Biblie

Biruinţele lui Iuda Macabeul. Iuda cucereşte multe cetăţi şi învinge neamurile din jur. Înfrângerea lui Gorgias şi a lui Timotei. Căzând şi unii dintre iudei, care aduseseră daruri la idoli, Iuda rânduieşte să se aducă jertfe pentru ei.

Capitolul 12 din Cartea II-a Cronicilor – Biblie

Războiul cu Sisac. Moartea lui Roboam.

Capitolul 12 din Cartea Iuditei – Biblie

Chemarea Iuditei la Olofern. Îngăduirea ei de a ieşi noaptea la rugăciune. Ospăţul lui Olofern.

Capitolul 12 din Cartea înţelepciunii lui Solomon – Biblie

Nemărginirea răbdării şi a dreptăţii lui Dumnezeu.

Noutati pe email

Daca doresti sa primesti noutatile pe email, aboneaza-te folosind acest formular.