Prezentari PowerPoint din categoria 'Crestine'

Capitolul 2 din Cântarea cântărilor – Biblie

Mirele laudă frumuseţea miresei.

Capitolul 2 din Daniel – Biblie

  • Currently 4.00/10

4.0 steluţe (6 voturi)

Visul regelui tâlcuit de Daniel.

Capitolul 2 din Deuternomul - Biblie

  • Currently 5.33/10

5.3 steluţe (3 voturi)

Biruinţa asupra Amoreilor.

Capitolul 2 din Eccleziasticul – Biblie

Îndemnuri la răbdare; roadele temerii de Dumnezeu, pedeapsa necredincioşilor.

Capitolul 2 din Eclesiastul – Biblie

Zădărnicia plăcerilor lumeşti.

Capitolul 2 din Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

  • Currently 5.50/10

5.5 steluţe (2 voturi)

Antihrist se arată înaintea venirii lui Hristos. Stăruinţa în dreapta credinţă.

Capitolul 2 din Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Cununa celor ce se ostesc pentru Hristos. Cum trebuie să petreacă învăţătorii cei buni. Împotriva lui Imeneu şi a altor învăţători mincinoşi.

Capitolul 2 din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Precum s-au pedepsit îngerii pentru neascultare, aşa se vor pedepsi şi cei ce calcă poruncile lui Hristos, Care este începătorul mântuirii noastre!

Capitolul 2 din Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Sfaturi bătrânilor, bătrânelor, tinerilor, slugilor. Darul cel mântuitor s-a arătat tuturor.

Capitolul 2 din Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Propovăduirea Evangheliei nu stă în măiestria cuvintelor, nici în înţelepciunea lumească, ci în înţelepciunea cea după Dumnezeu.

Capitolul 2 din Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Rugăciuni pentru toţi. Dumnezeu este unul şi Mijlocitorul unul. Cuvioşia celor care se roagă. Femeia în Biserică.

Noutati pe email

Daca doresti sa primesti noutatile pe email, aboneaza-te folosind acest formular.