Prezentari PowerPoint din categoria 'Crestine'

Capitolul 29 din Isaia – Biblie

Proorocie împotriva Ierusalimului.

Capitolul 29 din Numeri - Biblie

Jertfe la ziua întâi, a zecea şi a cincisprezecea a lunii a şaptea.

Capitolul 29 din Pildele lui Solomon – Biblie

Roadele judecăţii sănătoase.

Capitolul 3 din Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Pavel vorbeşte corintenilor despre sine. Litera şi duhul. Valul lui Moise se ridică prin Hristos.

Capitolul 3 din Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Omul cel nou trebuie să se îmbrace cu viaţa cea nouă. Datoriile soţilor, copiilor, părinţilor, slugilor, stăpânilor. 

Capitolul 3 din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Taina mântuirii neamurilor. Pavel este apostolul lor. Hristos sălăşluieşte în inimile credincioşilor.

Capitolul 3 din Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Îndemnul către Filipeni să se ferească de apostolii mincinoşi. Urmarea lui Hristos până la jertfire.

Capitolul 3 din Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel – Biblie Noul Testament

Credinţa lui Avraam. Fiii lui Avraam. Făgăduinţa lui Dumnezeu. Legea. Hristos. Legea duce la Hristos. Fiii credinţei sunt fiii lui Avraam.

Capitolul 3 din Amos – Biblie

Fărădelegea Israeliţilor şi prezicerea pedepsei lor.

Capitolul 3 din Avacum – Biblie

Rugăciunea şi cântarea proorocului Avacum pentru izbăvirea poporului

Noutati pe email

Daca doresti sa primesti noutatile pe email, aboneaza-te folosind acest formular.