Prezentari din data de 16 iunie 2024 - 3 prezentari

Biblie Vechiul Testament Isaia Capitolul 41

Puterea lui Dumnezeu şi deşertăciunea slujirii la idoli [...]

Biblie Vechiul Testament Isaia Capitolul 42

Proorocie despre Mesia [...]

Biblie Vechiul Testament Isaia Capitolul 43

Anunţarea unei noi împărăţii. Pedeapsa neascultării [...]