Prezentari din data de 03 iulie 2024 - 6 prezentari

Biblie Vechiul Testament Isaia Capitolul 55

Sfătuire pentru primirea mântuirii [...]

Biblie Vechiul Testament Isaia Capitolul 56

Toate popoarele vor fi chemate la mântuire [...]

Biblie Vechiul Testament Isaia Capitolul 57

Mustrarea necredinţei lui Israel [...]

Biblie Vechiul Testament Isaia Capitolul 59

Nelegiuirile lui Israel. Făgăduinţa Mântuitorului [...]

Biblie Vechiul Testament Isaia Capitolul 60

Slava poporului lui Dumnezeu [...]