Prezentari PowerPoint din categoria 'Crestine'

REMIX - Biblia Vechiul Testament Eccleziasticul Capitolul 36 pptx.

Rugăciunea pentru israeliţi şi pentru sfânta cetate cea asuprită de neamurile străine. Lauda femeii celei bune şi înţelepte

REMIX - Biblia Vechiul Testament Eccleziasticul Capitolul 37 pptx.

Să se deosebească prietenii cei adevăraţi de cei mincinoşi şi sfetnicii cei drepţi de cei făţarnici; despre cumpătare

REMIX - Biblia Vechiul Testament Eccleziasticul Capitolul 38 pptx.

Despre vindecarea bolilor; cum trebuie să fie plângerea pentru morţi; despre meşteşuguri şi lucrarea pământului

REMIX - Biblia Vechiul Testament Eccleziasticul Capitolul 39 pptx.

Cel înţelept cercetează cuvintele şi faptele celor de demult; datoriile înţeleptului. Dumnezeu este lăudat întru toate lucrurile Lui

REMIX - Biblia Vechiul Testament Eccleziasticul Capitolul 4 pptx.

Îndemn spre milostenie şi înţelepciune; folosinţele lor

REMIX - Biblia Vechiul Testament Eccleziasticul Capitolul 40 pptx.

Îndemn spre lauda lui Dumnezeu. Tânguire despre ticăloşia oamenilor răi

REMIX - Biblia Vechiul Testament Eccleziasticul Capitolul 41 pptx.

Căror oameni este plăcută sau amară moartea; grija de numele bun şi de care lucruri să te ruşinezi

REMIX - Biblia Vechiul Testament Eccleziasticul Capitolul 42 pptx.

Păstrarea tainei; grija de lucrurile casei; fetele fecioare să se păzească; ferirea de tovărăşia cu femei

REMIX - Biblia Vechiul Testament Eccleziasticul Capitolul 43 pptx.

Dumnezeu este lăudat pentru zidirea tuturor fapturilor; dar decât toată lauda El este mai mare

REMIX - Biblia Vechiul Testament Eccleziasticul Capitolul 44 pptx.

Lauda bărbaţilor celor luminaţi Enoh, Noe, Avraam şi făgăduinţele lui Isaac şi ale lui Iacov

REMIX - Biblia Vechiul Testament Eccleziasticul Capitolul 45 pptx.

Lauda lui Moise şi a lui Aaron; râvna lui Finees

REMIX - Biblia Vechiul Testament Eccleziasticul Capitolul 46 pptx.

Lauda lui Iosua, a lui Caleb şi a judecătorilor celor drepţi

Noutati pe email

Daca doresti sa primesti noutatile pe email, aboneaza-te folosind acest formular.