Prezentari PowerPoint din categoria 'Crestine'

REMIX - Biblia Vechiul Testament Sofonie Capitolul 1

Proorocie împotriva lui Iuda şi a Ierusalimului. Ziua mâniei Domnului

REMIX - Biblia Vechiul Testament Sofonie Capitolul 3

Mustrarea Iudeilor pentru fărădelegi; făgăduinţa izbăvirii

REMIX - Biblia Vechiul Testament Zaharia Capitolul 1

Îndemn spre pocăinţă şi frică de Dumnezeu. Cele două vedenii

REMIX - Biblia Vechiul Testament Zaharia Capitolul 10

Făgăduinţa întoarcerii Evreilor din robie şi sfărâmarea idolilor

REMIX - Biblia Vechiul Testament Zaharia Capitolul 11

Pustiirea ţării; cei treizeci de arginti. Păstorii cei răi şi pedepsirea lor

REMIX - Biblia Vechiul Testament Zaharia Capitolul 12

Făgăduinţe pentru cei din Ierusalim. Duhul Domnului peste casa lui

REMIX - Biblia Vechiul Testament Zaharia Capitolul 13

Izvorul curăţirii, pedeapsa proorocilor mincinoşi; proorocie mesianică

REMIX - Biblia Vechiul Testament Zaharia Capitolul 14

Proorocii asupra Ierusalimului apele vii, pedepsirea vrăjmaşilor şi întoarcerea neamurilor către Domnul

REMIX - Biblia Vechiul Testament Zaharia Capitolul 2

Vedenia despre rezidirea Ierusalimului şi chemarea neamurilor

REMIX - Biblia Vechiul Testament Zaharia Capitolul 4

Vedenia sfeşnicului de aur, a ramurilor de măslin şi a rezidirii templului

REMIX - Biblia Vechiul Testament Zaharia Capitolul 5

Vedenia cu sulul zburător, discul de plumb şi cu două femei înaripate

Noutati pe email

Daca doresti sa primesti noutatile pe email, aboneaza-te folosind acest formular.